Mantelzorgers anno 2013

Het afgelopen jaar is er nogal veel belangstelling voor de mantelzorger. Vooral de beleidmakers, zeg maar de machthebbers in de zorg samen met die in Den Haag, hebben hun oog laten vallen op de mantelzorger. En die bobo’s bedoelen met mantelzorg een gratis verzorgende die het tekort aan zorg door de betaalde verzorgers moeten opvullen. Uiteraard gaan de zorgbobo’s gemiddeld wel met een fors jaarinkomen naar huis. Die doen zelf niet aan mantelzorg.
Van alle miljarden die er in de zorg omgaan, komt zo tussen de 30 en 40% gewoon weer via  de belasting terug in de schatkist waar dan allemaal leuke dingen mee gedaan worden. Zoals een speelgoedtreintje Fyra of een setje nieuwe straaljagers voor de luchtmacht. Als er dus eentje in Den Haag weer eens verkondigt dat de zorg onbetaalbaar wordt, zit die gewoon hypocriet te doen. Want hoe meer de zorg kost hoe meer straaljagers er aan de strijkstok blijven hangen.
Nu zijn er nog zat landen waar de zorg geen drol kost. Simpel door het feit dat er geen zorg is.

En ja hoor, daar stikt het van de mantelzorgers. Dat wil zeggen dat familie af en toe eens een korstje brood bij hun oude moeder binnen gooit of af en toe eens het ongedierte uit het bed van moeders klopt. Dat is de zuivere mantelzorg. Daar kunnen we een boel van leren moeten ze in Den Haag gedacht hebben.
Dat systeem hadden we voor de tweede wereldoorlog in heel Europa maar daarna werd het beter. Er waren veel fietsen kwijt in Nederland maar er kwamen sociale voorzieningen voor in de plaats. Dat heette toen de vooruitgang, de toenemende welvaart. Gezond eten, gezond wonen, naar de dokter, naar school.

We boerden goed vooruit.

Nu we weer naar de mantelzorg gaan, bijna 700.000 werklozen hebben, onze nieuwe fregatten in Roemenië worden gebouwd en een Fyra-flopje de pret niet drukt, kunnen we toch wel spreken van een afnemende welvaart, een afnemende zorg, een teloorgang van de beschaving.

En dat alles onder de dekmantel van democratisch gekozen figuren die ons land sterker uit de crisis willen laten komen of die ons land socialer gaan maken zoals die kale het dacht te kunnen verkopen.

We boeren goed achteruit.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Mantelzorg

Onlangs zag ik staatssecretaris van Rijn op TV. Ik heb zelden iemand meer onzin weten uitkramen dan die Martin van Rijn. Hij is van mening dat bejaarden door familie, in de meeste gevallen door de kinderen, verzorgd moeten worden. Hij vindt een verzorgingsmaatschappij die berust op verzekeringen maar niks. Mensen onder elkaar moeten voor elkaar zorgen.
Dan kunnen de oudjes veel langer thuis blijven. En als het echt noodzakelijk is om hulp van buiten te krijgen, dan ga je met de gemeente en familie aan de keukentafel zitten om te bespreken wie welke zorg zal geven.
Aangezien Pauw en Witteman al een paar jaar de rechtse kant van de Vara volgen, kwamen daar niet veel zinvolle vragen over. Het is vandaag de dag onmogelijk om de zorg in zijn algemeenheid los te zien van de politieke signatuur van bewindslieden. Die kale van de PvdA, Samsom genaamd, ging er voor zorgen dat Nederland socialer werd riep hij voor de verkiezingen. Ik merk daar helemaal niets van. Integendeel, de sociale samenhang van de maatschappij is al grotendeels naar de knoppen. En die meneer Samsom helpt zeer verdienstelijk mee aan het verder slopen van de beschaving. Hij leende voor de verkiezingen het sociale gezicht van de SP om na de verkiezingen gezellig mee te heulen met de rechtse zetbazen van het kapitaal.
Zodoende mocht van Rijn zijn ideeën ongestoord spuien op de TV. Niets berustte op feiten en de praktijk. Hij had een eigen fantasie waarin hij droomde dat de zorg voor bejaarden feitelijk helemaal niets moest kosten. Kinderen, familie, buren en de hele omgeving konden de overtollige, nutteloze, geldverslindende ouden van dagen wel in leven houden. Van Rijn noemde dan de ramen lappen als voorbeeld. En desnoods kon de gemeente bijspringen met de WMO. Daarnaast moeten we de zorg in verpleeghuizen op goede kwaliteit houden  voor gevallen waar het echt noodzakelijk is om in een tehuis te worden verzorgd.
Waar die man de plank al helemaal misslaat is de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Mogelijk weet die man van geen kanten waar hij over praat. Of hij weet drommels goed dat je de Nederlandse burger met leugens en bedrog ongestraft om de tuin kunt leiden.
De zorg in tehuizen is al vele jaren onder de slopershamer van vorige kabinetten tot minder dan minimaal uitgedund. En de sloop gaat nog steeds door. Het ziet er naar uit dat minister Schippers de geschiedenis wil ingaan als de “Determinator” van bejaarden, de Engel des doods voor zieken en bejaarden.
Uit dommigheid wist de heer van Rijn te vertellen dat bejaarden helemaal niet graag in een tehuis wilden wonen. Helemaal correct maar de reden is natuurlijk de slechte zorg.
En dat de zorg uit WMO geen recht is maar een voorziening met beperkt budget is hem wel ontgaan. Als de centen voor de WMO bij de gemeentes op zijn kun je rond de keukentafel blijven zitten tot in sint juttemus, zorg zal je dus niet krijgen.
Jaren geleden moest de vrouw zonodig ook deelnemen aan het arbeidsproces. Lees vanachter de gootsteen de fabriek in want vele handen maakten grote winsten. En verder is het nu de bedoeling dat er tot 67 jaar gewerkt wordt. Hoe moet je dan nog tijd en energie over hebben om de ramen te gaan lappen bij pa en ma of de buurman.
Volgens meneer van Rijn mag je dan op 67 jaar je 90 jarige vader en moeder gaan verzorgen.
Of rekent van Rijn in het geniep al op het sneller doodgaan van arme mensen. Dan zijn de zorgkosten veel minder en kunnen de pensioenfondsen weer lachen. Zou van Rijn zo slim zijn? Ik weet het niet.
En verder is men al jaren doende om de thuiszorg helemaal uit te kleden. Daar verschijnt dan opeens die wijkverpleegkundige die natuurlijk niet de ramen komt lappen. Precies om te voorkomen dat er huishoudelijk werk verricht wordt bedenkt men de wijkverpleegkundige.
Naast de twee snotneuzen Rutte en Samsom  hebben ze nog een paar wereldvreemde staatssecretarissen benoemd die gewillig verder gaan met de sloop van de zorg en sociale voorzieningen. Van de kreet dat Nederland sterker uit de crisis komt wordt ik kotsmisselijk. De meeste burgers komen er zieker en armer uit en de rijken worden er rijker mee.
Heden zijn er honderdduizenden die de zorgpremie niet kunnen betalen, de voedselbanken geraken zonder voedsel, arme mensen gaan vroeger dood.
Rechtse jongens en nu ook de linkse rechtsen schamen zich voor een verzorgingsstaat in plaats van daar trots op te zijn.
De Nederlandse burger zou zich moeten schamen voor de armoede, ziekte en slechte voeding die jaarlijks toeneemt in Nederland. Nu bedenkt men er nog bovenop om het basispakket voor arme mensen te verminderen terwijl ooit het ziekenfonds verplicht werd voor mensen met de kleinere beurs. Voor de rijken was daar dan de vrijwillige, particuliere ziektekostenverzekering
Dat arme mensen en bejaarden meer aan zorg kosten dan rijke lui wordt op een schandalige manier misbruikt om ze nog armer en zieker te maken. Want het is juist de armoede die mensen minder gezond maken, zoals dat ook in de vorige eeuw in de crisis van de jaren dertig het geval was. Armoede, werkeloosheid, ziekte, ellende was een goede voedingsbodem voor het ontknopen van een flinke oorlog met 56 miljoen doden.
Dat nooit meer zeiden ze na de oorlog. Dus bedacht men het ziekenfonds, de WW, de ziektewet, AOW, WAO, pensioen enz…. De sociale zekerheid noemde men dat.
Het zou een waarschuwing moeten zijn als de machthebbers weer aansturen op een afbraak van alle sociale voorzieningen. En natuurlijk zijn vandaag de dag de “leiders” ook weer op democratische wijze gekozen. Zodat ze zogenaamd op democratische wijze de sociale zekerheid inclusief de gezondheidszorg vernietigen.
Vandaag de dag wordt herhaaldelijk de kreet gehoord dat de verzorgingsstaat Nederland niet langer vol te houden is. De politiek schaamt zich als het ware voor de verzorgingsstaat, en doet net alsof die uit de tijd is. Een verzorgingsstaat maakt plaats voor een paradijs voor beter bedeelden, gezonde mensen. Zoals dat in Amerika geregeld is.
De zorg ,overgeleverd aan de marktwerking, levert niets anders op dan grote groepen burgers die verstoken blijven van medische zorg en bejaarden die thuis verkommeren. Omroep Max laat wel de ellende van oudjes in Moldavië zien, maar is te beroerd om de armoede in Nederland in beeld te brengen. Overigens een oer-Hollandse onhebbelijkheid: mankementen in andere landen aanwijzen en die van eigen bodem gewoon ontkennen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Thuis zonder zorg.

In voorgaande proza “Oost west, thuis best” schreef ik dat de ouderenzorg weer armenzorg wordt als Schippers haar zin krijgt. Het lijkt er op dat die minister nog zoveel mogelijk zorg wil afschaffen voordat ze definitief vertrokken is. Of ze de geschiedenis in wil gaan als de gesel van de bejaarden of zo iets.
Schippers wil ouderen thuis laten en ze moeten dan verzorgd worden door familie en kennissen hetgeen Schippers een sociaal vangnet noemt. Ze heeft het nogal met netwerken want voorheen had ze het over sociaal netwerk.
Haar laatste stuipen houden in dat ze de thuiszorg helemaal leeg wil schrapen, afschaffen die zorg is haar zoveelste hypocriete bedenksel. Eerst ouderen geen toegang meer geven tot een verpleeghuis en vervolgens de thuiszorg afschaffen staat helemaal haaks op elkaar. Maar in de wereld van rechts is niets te krom als het gaat om de sociale samenhang naar de knoppen te helpen. Ik zag het aankomen, stilaan wordt het steeds openlijker gepresenteerd.
Het is bijzonder ergerlijk en ook achterlijk om voortdurend te krijsen dat de zorg onbetaalbaar wordt en om die betaalbaar te houden de zorg af schaffen. Hier is sprake van een geweldige volksverlakkerij. Betaalbaar houden betekent  dat de zorgkosten betaalbaar blijven. Rechts bedoelt met betaalbaar houden de zorg uit de verzekering gooien zodat die enkel nog bestaat voor mensen met de gevulde beurs. Ze doen niets aan de prijs maar alles aan de hoeveelheid zorg. Want op de prijs heeft de politiek geen invloed, zeker niet als het gaat om de prijs te verlagen. Daarnaast weet de zorgsector steeds weer om de zorgkosten op te voeren. Knipt Schippers ergens een stuk zorg weg, bedenkt de zorgsector iets om dat verlies goed te maken. Het resultaat is al jaren dat de totale kosten van de zorg stijgen maar de hoeveelheid zorg afneemt. Geen zorg is natuurlijk het goedkoopst, en dat lost veel verzonnen “problemen” op, niet alleen die van de zorg.
De laatste zet van Schippers om de thuiszorg uit te dunnen is wel de meest opvallende en sprekende zet die ze bedacht heeft. Waarschijnlijk om te testen hoe ver je kunt gaan met de massa te bedriegen. Ze moet er ook nog heil in zien vanwege de naderende verkiezingen want kennelijk brengt de afbraakpolitiek door de rechtse kant van Nederland haar partij geen windeieren op. Er zijn er nog genoeg die de zorg kunnen betalen ondanks de crisis blijkt uit de peilingen.
Verder komen in haar laatste bedenksel nu eens niet de kredietbeoordelaars of financiële markten aandraven met “bewijzen” maar de OESO.
Nederland geeft het meest uit aan ouderenzorg. In plaats van daar trots op te zijn ziet Schippers dat als een ramp. Ouderen eten een te groot deel van ons budget op. 
De rechtse club ziet liever dat er een kleiner deel van ons inkomen aan zorg besteed wordt zodat we een groter deel aan producten van de Chinezen kunnen spenderen of aan de benzinemaatschappijen om maar eens iets te noemen. Ik hoor ze nog niet roepen dat de benzine onbetaalbaar wordt. Of nog gekker: er is geen minister die het aantal benzinepompen wil verminderen omdat de benzine onbetaalbaar wordt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oost west, thuis best ????

Minister Schippers kreeg weer eens een idee. Over de ouderen zorg. Die wordt te duur zegt ze. Let op: er zijn er heel wat die zeggen dat de zorg te duur wordt en daarmee menen zij de mening van alle Nederlanders te verwoorden. Ofschoon daar helemaal niets van aan is. Als je baas bent kun je gewoon aan volksverlakkerij doen, geen mens die je daarvoor kan aanspreken. En nog minder als je toch al naar huis gestuurd bent.
Zo is Schippers nu van mening dat bejaarden thuis zouden moeten blijven omdat daar de zorg goedkoper is. En hier is het ook weer opletten want de politiek heeft helemaal geen vat op de kosten van de zorg. Die worden door de “zorgmaffia” bepaald. En als de politiek het heeft over de zorg moet goedkoper, dan bedoelen ze altijd de zorg moet minder.

En ook al wordt de zorg al jaren systematisch verminderd, de kosten blijven stijgen. Omdat de zorgsector toch altijd weer zijn zakken blijft vullen, gelijk wat de zorg kost. Wordt een behandeling goedkoper, doen ze gewoon wat meer behandelingen. Wordt een medicijn goedkoper, bedenken ze weer een duurder.
Nu komt die Schippers uit de rechtse hoek en daar hebben ze het hoog op met de marktwerking en minder staatsbemoeienis. Vanuit de rechtse politiek wordt de sociale samenhang al jaren uitgehold. Dat is het rechtse stokpaardje. En je moet niet al te veel gestudeerd hebben om te zien dat juist bij de marktwerking de politiek niets heeft in te brengen. Vandaag de dag zijn de politieke leiders en hun partij slechts de zetbazen van de markt. Ze bevorderen de marktwerking en beperken de invloed van zogenaamd democratisch gekozen regeringen.
Het is een hypocriete houding van Schippers om eerst de beste mogelijkheden om thuis menswaardige ouderenzorg te krijgen af te schaffen en dan er op aan sturen dat de ouderen langer thuis moeten blijven omdat ze daar met goedkopere zorg in leven blijven. Met het afschaffen van het PGB hebben ze een streep gezet onder eigen regie, eigen zorg regelen, goede zorg, goedkope zorg. Met het PGB kon men langer thuis blijven en dat is afgeschaft.

Wat ze met sociaal netwerk bedoelt is niets anders dan een moderne vorm van armenzorg.
Familie, buren en kennissen moeten onder de naam van mantelzorger de ouderen in de buurt in leven houden, helemaal gratis en voor niets. Dat is inderdaad veel goedkoper.
Dat noemt rechts dan hervormen. De laatste jaren is gebleken dat hervormen staat voor afschaffen, slopen, verminderen.
Door de geschiedenis heen moesten de werklozen, de zieken, de bejaarden de, door de rijken veroorzaakte crisis, oplossen. Alsof de kosten van de zorg de economie hebben platgelegd.
Onmiskenbaar is vastgesteld dat geld, bestemd voor de zorg, weer terug gesluisd wordt naar de schatkist. Van iedere 100 euro die aan zorg besteed wordt komt weer 30 euro via een omweggetje terug naar de staat. Een echte volksverlakkerij want hoe meer kosten hoe meer de staat vangt. De overheid heeft er dus helemaal geen belang bij om de kosten te drukken.

Eerder kwamen gestudeerde yuppen met het idee om te sparen voor de oude dag. En tegelijk blijkt uit de economische barometer dat mensen hun centen niet uitgeven omdat ze wat willen hebben voor o.a het geval ze weer meer moeten bijleggen als ze zorg nodig hebben.
En dat sparen levert dan 510.000 werklozen op wordt gezegd. Daar zit nu weer een stuk volksverlakkerij want met sparen bedoelt men dat daarmee een vorm van verzekering  wordt gefinancierd. Dat is dan weer goed voor diegene die met spaargeld hun zakken vullen waarmee dan de volgende crisis gestart wordt. Wat er met de oude dag voorzieningen gebeurt hebben we nu wel al ondervonden. Echt hypocriet om te stellen dat mensen zelf moeten sparen en tegelijk verkondigen dat de premies niet omhoog mogen.
Omdat rechts een gloeiende hekel heeft aan collectieve voorzieningen is het zelf sparen natuurlijk een manier om het systeem “elk voor z’n eigen” in te voeren. Eigen verantwoordelijkheid noemen ze dat dan. Zolang er veel geld te graaien is mag het collectief, en zodra armoe troef is moet het met “eigen verantwoordelijkheid”.
De hypocriete vraag van Schipper, of mensen in de toekomst nog wel bereid zijn om zoveel neer te tellen voor de zorg, wordt niet gesteld als het gaat om de prijs van benzine, om maar eens iets te noemen. Als mensen bereid zijn 2 euro voor een liter benzine te betalen, wat is dan het probleem als de zorg 25% van het inkomen kost? Zolang mensen nog geld hebben om in Thailand op een olifant te gaan rijden, lijkt mij geen sprake van geld te kort. Wel wordt het steeds duidelijker dat rechtse politieke partijen de voorkeur geven aan die olifant in plaats van aan menswaardige ouderenzorg.

Gaat het over langer thuis blijven, dan valt er nog wel wat meer aan te voeren over de volksverlakkerij. Tegenwoordig schieten de serviceflats als paddenstoelen uit de grond.
Woningcorporaties doen handjeklap met zorgaanbieders en dan heb je een hele dure vorm van thuis blijven. Die onderkomens zijn echt niet de goedkoopste en enkel geschikt voor ouderen met een gevulde beurs. Goedkoper wordt het dus niet dat thuisblijven. Met de woningcorporaties en de zorgaanbieders hebben we ook onze ervaringen al opgedaan. Daar wordt wel eens fraude gepleegd. Het heeft dan allemaal weinig of niets met zorg te maken of met langer thuis blijven. Maar veel meer met de markt en daarmee binnen te halen winsten.

Schippers bedoelt gewoon met thuisblijven: zelf maar zien dat je zorg krijgt.
Daarachter schuilt dan de visie dat arme, oude sukkelaars sneller dood gaan. Dan zijn de kosten minimaal en lost het pensioenprobleem vanzelf op. Kijk maar naar arme landen. Daar hebben ze geen zorg en ook geen pensioen. En daar blijven ze allemaal thuis totdat ze met 50 jaar dood gaan. Die hoor je nooit over onbetaalbare zorg of pensioenfondsen die moeten afwaarderen of korten.

Het begin van een betere oplossing zou zijn als Schippers zou thuisgebleven. Want die heeft alleen maar meer problemen veroorzaakt. En verder moet de hele zorg, inclusief de medicijnen in handen van de overheid komen. De marktwerking direct afschaffen en de zorgmaffia onschadelijk maken.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

De Tenaclub

Hebt u ook al een telefoontje van Tena gehad?  Niet zeggen hoor, want dan weet iedereen dat er bij u iets mis is met de waterhuishouding. En dat is heel erg privé. Afgelopen dagen kwam er weer eens een onderwerp uit de zorg negatief in het nieuws. Kan ook niet anders aangezien er over de zorg weinig positieve ervaringen te melden zijn.

Nu was het de luierfabrikant die zogenaamd in opdracht van de apothekers klanten moest vragen of het nog wel allemaal in orde was met het gebruik van incontinentiemateriaal.
Hoe erg het was met de onbeheerste waterlozingen, hoeveel dat was enz…..En voor wie het niet helemaal door had: de achterliggende bedoeling was weer eens om het wat goedkoper te maken. Je moet tegenwoordig heel achterdochtig worden als een of andere bobo uit de zorg met een idee af komt. Men noemt het graag hervorming of innovatie maar het is altijd een ordinaire volksverlakkerij want het gaat om bezuinigen.
Zo spreken politieke charlatans altijd over de kosten van de zorg die omlaag moet, het moet goedkoper worden. En in de praktijk wordt de prijs van de zorg nooit minder, maar wordt de zorg gewoon uitgekleed. Gewoon minder zorg verstrekken terwijl de prijs van de verstrekte zorg stijgt.

Terug naar Tenaatje. Hier wordt duidelijk hoe verloederd het in de zorg is gesteld. Er zijn hier duidelijk vier belangrijke “overtredingen” aan de orde.

De apothekers geven de adressen en telefoon door aan Tena en die ging dan de klanten van de apotheek ondervragen over hun falend urinesysteem. Tena had volgens zeggen een stuk of  twintig verpleegkundigen daarvoor ingeschakeld.
Wettelijk mag de apotheker geen gegevens doorgeven aan anderen maar in de zorg is niets zoals het zou moeten zijn, dus ook hier gaf men aan de privacywetgeving  een eigen interpretatie. Medische gegevens aan derden verstrekken mag als die derde maar beloofd dat hij het niet verder vertelt. Zo zagen de apothekers het. Dat is natuurlijk kant en klare kolder. De apothekers lappen de privacy regels aan de laars. Die mogen helemaal niets doorgeven aan wie dan ook. (straks wordt het helemaal een puinhoop als dat zogenaamde E(lectronisch)P(atiënten) D(ossier) er is doorgedramd.

De tweede miskleun is het feit dat de fabrikant zijn omzet graag ziet groeien en daardoor rechtstreeks belang heeft bij de hoeveelheid te leveren luiers. Mogelijk zit hier een achterbakse deal tussen verzekeraars en fabrikant. Het kan niet zo zijn dat een leverancier zelf een soort diagnose gaat stellen hoeveel materiaal nodig is.

De derde misser is het feit dat men verpleegkundigen inschakelt voor iets dat weinig met het belang van patiënten van doen heeft. Zij beoefenen niet de verpleging maar spelen de boekhouder van verzekeraar en/of luierfabrikant. En in feite stellen deze zorg-yuppen een incontinentie diagnose vanachter een bureau. En hebben natuurlijk concrete opdrachten van hun baas over de manier en het doel dat ze moeten bereiken. Dat is nog altijd bezuinigen op luiers.
De vierde maar niet de minst misselijke opzet van de Tenaclub is het indelen van mensen in klassen, aan de hand van hun urinegebrek zal ik maar zeggen. Zoals bij dames de borstomvang wordt uitgedrukt in cup A t/m ……
Zo wordt dan een beetje ongewild druppelen klasse A en dagelijks een hele luier vol inclusief poep wordt dan klasse LLL.
Ronduit schandalig om via de telefoon een dergelijke indicatie te stellen.
Het indelen in groepen is kennelijk een hobby van de zorgmaffia: met het invoeren van het ZZP-systeem zat het gebruik daarvan ook flink mis waarbij een rechter moest uitspreken dat die groepsindeling helemaal niet de totale zorg omvatte welke noodzakelijk blijkt bij een grondige indicatie.

Wat Tena bedacht is niets nieuws, het was al in gebruik een paar jaar geleden. De ervaring met  een andere leveranciers van luiers voor mijn incontinente moeder geeft een idee hoe schandalig verpleegkundigen gebruikt of misbruikt kunnen worden door de zorgmaffia. Er speelde toen ook dat de verzekeraar contracten had afgesloten met een aantal leveranciers van luiers en verzekerden kregen slechts de kosten vergoed als ze bij die geselecteerde leveranciers bestelden. En kennelijk was achter de schermen  een dealtje gemaakt en kreeg de bellende verpleegkundige instructies over wat te doen bij mondige cliënten.
Die dame zag zich dus verplicht om met ons contact op te nemen in verband met de bestelling van incontinentiemateriaal. Wij hadden voor 12,5 liter urine per dag pampers besteld wist ze ons te vertellen. Met nadere uitleg er bij dat de bestelde luiers elk 2,5 liter urine konden opnemen. En 5 luiers per dag was dus 12,5 liter totaal. En dat vond ze veel te veel. Dus kregen we minder dan besteld. Wij trapten daar niet in en kregen uiteindelijk wel wat we bestelden.
Maar natuurlijk zijn er duizenden klanten die niet tegensputteren en dus zal die verpleegkundige vast wel een bonus verdiend hebben met het reduceren van het gebruik van luiers.
Terug naar de specificatie van de luierfabrikant: die zegt dat een type luier 2,5 liter kan opnemen, maar zegt niet hoe het geval er dan bij staat. 2,5 liter water in een pamper wil zeggen 2,5 kilo gewicht tussen de benen en een volume van een 2,5 liter fles coca cola om maar eens een vergelijking te maken. En de pamper valt door zijn eigen gewicht in stukken bij het optillen.  Maar inderdaad: er kan 2,5 liter in.

Verder betekent de opvatting van de belster dat 1 luier per dag voldoende is aangezien een bejaarde dementerende dame nauwelijks 1,5 liter vocht binnen krijgt. En er komt echt niet meer uit dan er in gaat volgens de constructie van een mens.
De werkelijkheid is dat fabrikanten een specificatie maken om aan te geven wat de totale capaciteit is. Maar daarmee geven ze niet aan dat deze specificatie ook de gebruiksmogelijkheden dienen te zijn.
Ook leveranciers van hulpmiddelen sluiten contracten met zorgverzekeraars en zijn dan verplicht klanten te benaderen met het doel om zien of het een en ander wel nodig is.

Ook zij krijgen dan instructies van de opdrachtgever en die zijn lang niet in het voordeel van de hulpvrager. En ook hier is het achterliggende doel de kosten te drukken. En zelden worden de kosten verlaagd en in plaats daarvan wordt de zorg gereduceerd.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Het PGB komt terug

Verschillende instanties, welke menen de PGB gebruiker te vertegenwoordigen, roepen al enige tijd dat het PGB terug komt. Dat is fijn, dat is leuk maar bij nader inzien is het de zoveelste volksverlakkerij.
Het is een kretologie welke langzaam wordt aangevuld met enige praktische informatie. Als je de burger wilt belazeren lukt dat het best door systematisch mondjesmaat de echte informatie te verstrekken. Niet alles in 1 keer, dan ziet de burger het direct dat hem iets wordt wijsgemaakt.

Nu komt er dus af en toe een beetje meer informatie over dat teruggekomen PGB en zoals ik al vermoedde komt er helemaal niets terug. Wie de zaak niet wil belazeren zegt gewoon dat er voor het huidige PGB iets anders is bedacht. Er komt iets anders voor in de plaats.

Bijzonder vervelend is het dat die zogenaamde zelfbenoemde cliëntenvertegenwoordigers met de politiek mee gaan praten omdat ze het afschaffen van het PGB niet konden verhinderen.
Als je de machthebbers niet op andere gedachten kunt brengen, is het handiger voor je zelf om die dan maar naar de mond te praten.

Wat er in de plaats van het PGB komt is helemaal gebaseerd op de veelvuldige kreet dat met het PGB gefraudeerd werd. En de politiek pakt daarmee niet de echte fraudeurs aan maar alle budgethouders. Zo zou de overheid dus ook iedereen zijn rijbewijs moeten afpakken omdat er miljoenen verkeersovertredingen begaan worden.

Bijzonder vervelend is het nu Per Saldo kennelijk ook mee zit te praten met diegene die het PGB liever vandaag dan morgen wilden afschaffen. Er wordt vanuit de rechtse politiek nogal veel afgeschaft en diegene die het opnemen voor behoud van de sociale samenhang worden weggezet als een stel geldverspillers die de geldcrisis nog willen vergroten. Vooral de rechtse kant van Nederland wil met het nog verder uitmelken van de zieken, werklozen en oude van dagen de economie weer op gang krijgen.

Zo zegt de voorzitter van Per Saldo dat men straks “beter moet kunnen uitleggen waarom men een PGB wil hebben”. Met andere woorden: dat kon men tot heden niet en dus is de suggestie dat men ten onrechte een PGB kreeg. Ik noem dat meelullen met de rechtse machthebbers.

Er wordt volop gewerkt aan de verdere uitwerking van wat ten onrechte de terugkeer van het PGB genoemd wordt.
Zo wil men het PGB niet meer uitbetalen aan de budgethouder maar aan het zorgkantoor. Je moet dan als Budgethouder opgeven wie zorg geleverd heeft, hoeveel zorg en tegen welk tarief. En dat tussenstation betaalt dan uit. Er komt dan eerst een controle vooraf schrijft Per saldo. Dus toch meer controle van de budgethouder en geen geld meer onder zijn beheer. Waren het niet juist die tussenbedrijfjes die de boel flesten? Die pleegden toch fraude?
In plaats van de fraudeurs te pakken, pakt men de budgethouder. Tegen welk tarief zal wel bedoeld zijn om het tarief vast te stellen. Nu blijkt dat de prijzen van de zorgaanbieders schandalig hoog zijn geworden, pakt men straks de budgethouder aan door een PGB-aanvraag pas goed te keuren als het uurtarief niet hoger is dan 20 euro, om maar eens wat te zeggen. En het is voorspelbaar dat het tarief wel heel laag gesteld zal worden als blijkt dat de eigen familieleden de zorg levert. Bijvoorbeeld omdat de familie geen professionele opleiding heeft genoten. Je kunt er van alles bij bedenken om de familie uit te sluiten als verzorger. Het wordt dus oppassen geblazen nu de hype is bedacht dat familie de gaten in de zorg moet opvullen.
En de mantelzorgers zijn nog nooit zo veel in de belangstelling geweest als nu.

Het wordt in Nederland meer regel dan uitzondering om de brave burger af te straffen en de deugnieten te steunen met allerhande nieuwe regels en wetten.
Weer een drempel er bij, weer meer bureaucratie, weer een groep die mee vreet van het zorgbudget. Het is juist de bureaucratie die onnodig de zorgcenten incasseert en tevens zijn het de bureautjes die het PGB misbruikten.

Verder is het de bedoeling dat men een budgetplan opstelt als men een PGB aanvraagt.
Daar zijn ook al voorbeelden van.
Tot nu toe wordt nog even niet verteld wie dat budgetplan gaat bekijken (lees goedkeuren). Iemand die een beetje kijk heeft op de zorgsector kan voorspellen dat het budgetplan in de praktijk gewoon door het zorgkantoor (lees zorgverzekeraar) wordt opgesteld. Wie denkt dat zijn budgetplan zonder mankeren wordt aangenomen door het zorgkantoor is niet van deze tijd. Daar komt ook een standaard plan voor dat gewoon gekoppeld wordt aan de indicatie zal ik maar weer voorspellen.
Verder is al te zien bij de aanvraag van een PGB dat men moet opgeven waar men gepoogd heeft om zorg in natura te krijgen. Met andere woorden, de aanvrager moet eerst proberen zorg te krijgen van de gevestigde zorgbobo’s.  En ik kan ook weer voorspellen dat straks de zorgmaffia alle zorg kan leveren die het CIZ als indicatie opgeeft. Want pas als die zorgbende het niet kan leveren, krijg je een PGB. Voor wie het zelf eens wil beoordelen: onderstaande link naar een voorbeeld van een budgetplan, opgesteld door een verzekeraar.

http://www.menziszorgkantoor.nl/web/file?uuid=3ed68d64-9ca3-4acf-9b3c-678c59b75a58&owner=ae46c761-3a33-474a-a7bc-44ac6e43af7c

De punten 7 en 8 heb ik hieronder alvast zichtbaar gemaakt. De inhoud van die punten geven niet mis te verstaan aan dat de aanvrager weer helemaal afhangt van de zorgaanbieders. En daarmee verliest de budgethouder weer de zeggenschap, de regie over zijn zorg. En dan valt men opnieuw in handen van de zorgmaffia die de dienst gaat uitmaken, samen met het zorgkantoor.

En dat wil men nu verkopen als “het PGB komt terug”. Pure volksverlakkerij, er komt niets terug.
Wat terugkomt is de afhankelijkheid van de zorgvrager, ook met een PGB. En dan is de rechtse politiek er weer in geslaagd om de budgethouders in handen van de zorgbobo’s te spelen want dat was het enige en echte probleem: met het PGB konden budgethouders tien keer betere zorg bewerkstelligen dan met de tussenkomst van de professionals. Die professionals zagen de miljarden hun zakken voorbij gaan zonder dat ze daar vat op hadden.

Nu krijgen ze dus weer alles in handen gespeeld door de rechtse politiek. Een soort beloning voor de vele jaren geleverde wanprestatie.

Uit het budgetplan:

7. Ik heb wel/niet onderzocht of de zorg die ik wil inkopen ook wordt geleverd door zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door het zorgkantoor

-Met welke organisaties heeft u contact opgenomen en wat was daar het resultaat van?
-…………
-…………

8. Om deze reden kan of wil ik geen gebruik maken van zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door het zorgkantoor

-Mijn zorgbehoefte is vooraf slecht in te plannen
-Ik heb zorg nodig op verschillende tijden op de dag
-Ik heb zorg nodig op veel korte momenten op de dag
-Ik heb zorg nodig op ongebruikelijke tijden (bv. tussen 23.00 uur en 7.00 uur)
-Ik heb 24-uurszorg nodig
-Ik heb zorg nodig op meerdere locaties
-Ik heb behoefte aan structuur en vastigheid van een vaste zorgverlener
-Anders, namelijk:

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Wie is de gekste zorgbobo?

Nog niet toegelaten tot de Olympische spelen maar wel een nieuwe sport in zorgland: wie bedenkt de meest spraakmakende kolder over het oplossen van de te duur wordende zorg.

Quasi geleerden, hoogleraren, professoren, zorgmanagers, kopstukken uit de zorgverzekeraars, achterlijke politicie, kortom dames en heren met vooral rechtse neigingen bedenken de meest onnozele en zeer gevaarlijke  oplossingen om zorgafhankelijke mensen het leven zuur te maken.

Met je eigen huis je zorg betalen. (en als je geen eigen huis hebt?) Zelf sparen voor je eigen zorg.(waarom bedacht men het ziekenfonds en hoezo sparen als je altijd het minimum loon had?)
Zo komt er nu weer eentje met de oplossing: familie verplicht helpen met de zorg voor hun pa of ma of voor beiden. (En als je geen familie bij de hand hebt?) En langs zijn neus weg filosofeert die man nog fijntjes dat de AWBZ-zorg hier in Nederland fantastische zorg garandeert. Een kreet die doorgaans van managers gehoord wordt omdat ze nauwelijks iets met zorg hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Omdat ze druk doende zijn met de omzet te verhogen, met groter groeien en anderen op te kopen. Of bezig zijn met fantastische nieuwbouw of andere investeringen waarmee ze hun zakken nog beter kunnen blijven vullen.
De nieuwe Willie Wortel in zorgland wil het welzijn van de bewoners van zijn bejaardenopvang verhogen door verplichte inzet van familie. En niet zo maar voor je eigen dierbare, nee hoor, voor de hele afdeling een soort arbeidsdienst voor familieleden. Daaruit kon ik al direct opmaken dat het niet de bedoeling is om familie zelfstandig te laten opereren, maar uitsluitend onder commando van de instelling. En hoe de kwaliteit van de zorg onder commando van de professionals is hebben heel wat ervaringsdeskundige families ondervonden: heel slecht. Daar is o.a. deze website door ontstaan.
En laat nu een groot aantal families ervaren hebben dat hun bemoeienis met de zorg voor hun ouder niet zelden werd afgestraft met buitengegooid worden of ontzegging van de toegang tot hun dierbare. Twee, met succes toegepaste strategieën van zorgbobo’s die niet kunnen verdragen dat familie zijn neus steekt in de erbarmelijke toestanden in een aantal verpleeghuizen. Tot rechtszaken toe als families zich niet lieten ringeloren door managers die bij hoog en bij laag bleven beweren dat ze goede zorg leverden.

En nu gaat weer zo’n figuur roepen dat familie verplicht zou moeten helpen. Ik kan er niets anders van maken dan dat deze figuur de buitenwereld een beeld wil voorspiegelen dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het is dank zij dergelijke managers dat er weinig menswaardige ouderenzorg bestaat. Wie niet wil toegeven dat het slecht is zal nooit aan verbetering toekomen.
Zo wordt het een hype om steeds met een origineel plan uit te pakken. Iets nieuws bedenken, hoe dommer hoe meer je in de belangstelling komt.

Ik vraag mij wel eens af of dergelijke uitingen bewust gemaakt worden of dat ze ontstaan uit dommigheid. Want mijn ervaring is dat onder zorgmanagers naast lepe jongens ook behoorlijk simpele gasten te vinden zijn. Met zorg hebben ze in ieder geval heel weinig te maken.
Zou de bedenker van de verplichte familiehulp zich nooit afvragen hoe zijn plan in de praktijk uitpakt? Komt deze meneer van een andere planeet of is het een zetbaasje van de rechtse politiek?
In het verleden was het toch ook de politiek die bepaalde dat moeder de vrouw een baantje buiten de deur moest hebben. Emancipatie of gelijke rechten was toen de kreet. In de “goede oude tijd” kon men de winst verhogen door meer mankracht, dus mocht moeder de vrouw het kroost overlaten aan de kinderopvang zodat zij haar goede jaren kon spenderen aan  de winst van de multinationals.
Zo heeft de politiek de samenleving ingericht en zo is ze nog steeds. Gewoon veel premie betalen zodat pa en ma verzorgd kunnen worden in een tehuis terwijl de nakomelingen zich een bult werken om de consumptie te verhogen.
”Gaan jullie maar werken, dan past een ander wel op de kleintjes en op de oudjes”.

En nu wil dezelfde rechtse politiek het werkvolk laten gebruiken tot ze 67 jaar zijn.
In die realiteit zie ik de bedenker van verplichte familiehulp als een domme figuur die de rechtse politiek naar de mond praat. Omdat hij zelf zijn moeder onder werktijd kan verzorgen en daarbij nog eens lekker zijn zakken kan vullen met een vorstelijk salaris.
Hij beweert zonder blozen dat de bewoners aan zorg niets te kort komen maar het gaat hem om het welzijn van de bewoners te verhogen. Zo lust ik er nog wel een paar. Na het splitsen van zorg en wonen  gaat ie ook nog eens splitsen in zorg en welzijn.

Hoe gaat dat dan met bewoners die geen familie meer hebben? Of die 100 kilometer ver weg wonen? Of die moeten werken? Of die zelf al hulp aan huis krijgen?
Ik ken mensen welke dagelijks hun vader of moeder verzorgen in een verpleeghuis of thuis.

In een tehuis worden ze doorgaans met de nek aangekeken door de “profs” omdat het dan pas goed zichtbaar wordt wat goede zorg betekent voor de bewoner. Bij veelvuldig vertoeven in een zorginstelling ga je steeds meer de slechte zorg en de smerige streken van de  professionals ontdekken.

Die manager van Vierstroom wil zeker graag families toevoegen aan zijn schare ondergeschikten. Met de nadruk op “ondergeschikten”. De zorg en de  bobo’s kennende is het meneer zijn bedoeling om zijn werkvolk aan te vullen met gratis handen aan bed die dan ook nog eens heel ondergeschikt moeten zijn aan het beleid van de instelling. Voor de schijn beweert die meneer nu wel dat het gaat om het welzijn maar in de zorg wordt nogal veel onder welzijn en weinig onder zorg verstaan.
De Dwaze Kinderen® is ontstaan door zeer slechte ervaringen van families welke tot bij de rechtbank toe moesten vechten voor menswaardige ouderenzorg. En dan meestal ook nog op een schandalige manier werden weggezet als onbenullen door het management.

Meneer Vierstroom zou eens moeten uitleggen hoe iemand van 70 zijn moeder van 90 kan verzorgen zonder er zelf niet hulpbehoevend van te worden.

En tot slot de hypocriete tegenstelling die de politiek veroorzaakt bij het afschaffen van het PGB. Met behulp van het PGB wordt  niet zelden door familie zorg geregeld. En dan is er sprake van goede zorg, ook zonder bemoeienis van de professionele zorgleveranciers. Dan wordt er menswaardige ouderenzorg verkregen. Het PGB is het enige systeem waar zowel zorgvrager als zorgverlener tevreden waren. En dat schaft de politiek af.
De moraal van het verhaal: Meneer Vierstroom met zijn verplichte familiehulp heeft het nieuws gehaald. Het wachten is op de volgende fantast die met een nog idioter plan komt opdraven. Waar kunnen we nog meer familie voor inzetten naast de geweldige basis zorg uit de AWBZ???
Voor de hygiëne? Voor de schoonmaak? Voor eten te koken? Voor de afwas te doen? Voor eten geven? Voor te wassen? Voor aankleden? Voor op de WC zetten?

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie