Zorgcarnaval

Sinds de PvdA de VVD naar rechts zit te drukken is het hervormen van begin tot einde.
Alles moet hervormd worden. Onderwijs, zorg, vrijheid van meningsuiting enz. En sinds enige tijd is de betekenis van het woord “hervormen” niets anders dan afbreken, afschaffen, verminderen. Of met wat meer vrijheid van interpretatie kan het woord hervormen ook betekenen het afschaffen van de sociale voorzieningen of het verschil tussen arm en rijk groter maken. En als je bent opgegroeid halfwege de vorige eeuw kun je het woord hervormen ook interpreteren als “terug naar de vorige eeuw.
Want mensen die zo tussen de 70 en 90 jaar zijn hebben meegemaakt dat alles wat nu hervormd wordt door de rechtse machthebbers ooit werd verworven door linkse bestrijders van ongelijkheid en voorvechters van sociale zekerheid.
Nu neemt de ongelijkheid toe ten gunste van de rijken en neemt de sociale zekerheid af voor lagere klassen in de samenleving. En als er ergens sprake is van een groei van de economie dan zijn het enkel de rijken die weer hun zakken kunnen vullen. Voor de minder bedeelden zal de crisis waarschijnlijk nooit meer weg zijn zolang rechts aan de macht is.
Nu terug naar de zorg. Die werd ooit betaald door de premies welke het “werkvolk”opbracht.
Het ziekenfonds stoelde op solidariteit en de bijdrage was afhankelijk van je inkomen. Een systeem dat de PvdA nog bij de huwelijksbelofte met de VVD wilde invoeren. Herinvoeren om zo te zeggen. Maar noppes.
Een paar jaar slopen maakt dat de zorg minder toegankelijk is voor de lagere inkomens (nog niet eens enkel voor de armsten). Destijds werd het verplichte ziekenfonds ingesteld omdat anders de mensen geen geld over zouden houden voor een verzekering. De zelfstandigen, en mensen met een hoger inkomen, daarentegen werden geacht slimmer te zijn dan de massa want zijn mochten een vrijwillige particuliere verzekering sluiten. Of niet.
Nu is iedereen verplicht maar kan niet iedereen de premie betalen. Geen ziektekostenpremie, geen huur, geen belasting, geen energierekening. Dus wordt het de schuldhulpsanering en voor altijd armoede.
Geen goede zorg die erger moet voorkomen. Niet naar het ziekenhuis of specialist gaan, geen medicijnen gebruiken en dat alles omdat het naast de premie ook steeds meer kost om van doodgewone zorg gebruik te maken.
Want ook in de zorgpolis wordt gesloopt. Nu rechts het voor elkaar heeft gekregen om de zorgverzekeraars alle macht te geven gaan die ook systematisch het zogenaamde door de regering vastgestelde basispakket verder uitkleden. En de aanvullende verzekering uitbreiden.
En vooral alles zodanig opzetten dat ze naar hartenlust kunnen selecteren wie wel of niet wordt verzekerd en voor welke premie. Daarbij maken ze het achter de schermen zo dat er steeds minder vergoed wordt.
Bij reclamaties over vergoedingen trekken ze dan een heel register van achterpoortjes open die er op neer komen dat je niets vergoed krijgt.
Zo hebben we dan op de eerste plaats het basispakket en de aanvullende verzekering. Maar dat is enkel het zichtbare. Het onzichtbare zit ‘m in de volgende regels of instanties, al dan niet van de overheid:
Een reglement (vernoemd in de voorwaarden basisverzekering)
De zorgverzekeringswet
Het Besluit zorgverzekering
De Regeling zorgverzekering
De toelichting op deze wet-en regelgeving
Interpretaties van het Zorginstituut Nederland (zogenaamde standpunten)
En daarmee mag je het dan zelf eens bekijken als je de vraag stelt waarom krijg ik die hechtpleisters van 4,89 euro niet vergoed omdat een operatiewond niet dicht wil gaan omdat het naaiwerk niet zo geweldig bleek te zijn. Nadat de chirurg kennelijk wat steken liet vallen mag je daarna tot de ontdekking komen dat er in de zorgverzekering ook wat steken los zitten.
Het is helemaal volgens het systeem dat de regering wil toepassen nadat het zorgakkoord door een paar ongehoorzame PvdA-ers getorpedeerd werd. Niet de wet aanpassen maar er achteraan nog een pak verzinsels en andere rookgordijnen bij breien die dan ongebreideld hervormd kunnen worden door interpretaties, aanvullingen, aanpassingen enz. Zo maakt men wetten die min of meer op een parlementaire wijze tot stand komen heel onduidelijk en onvolledig zodat ze op een onparlementaire manier kunnen worden aangepast.
Zo blijken er dus steeds minder zaken vergoed te worden zonder dat het in de openbare voorwaarden te zien is. Om een goede indruk naar de rest van de wereld te maken terwijl de zorg in werkelijkheid het systeem van Amerika meer en meer benadert. Alleen zijn ze daar bezig om met veel tegenwerking van rechts een zorgverzekering voor iedereen op poten te zetten. Terwijl ze het hier zo organiseren dat voor iedereen een sprookje wordt.
Vandaag de dag is het een en al mantelzorg wat de klok slaat. En zoals dat gebruikelijk is in de zorg duiken er dan ook heel wat meeprofiterende clubjes en instellingen op die allemaal een centje meepikken van de mantelzorg. Zoals met dat PGB. Adviesje hier, ondersteuninkje daar en we zijn weer vertrokken. Bij de SVB komt er een heel administratiefabriek bij. Die gaan nu het PGB uitbetalen met alle papieren en administratieve rompslomp er bij. Goed voor de werkgelegenheid, slecht voor de zorg.
En dan het beroemde keukentafel gesprek van de gemeente. Ik weet uit ervaring dat naarmate de gemeente meer en meer te zeggen krijgt de burger het met steeds minder moet doen. De arrogantie bij de gemeenteambtenarij neemt dagelijks toe. Die weten alles beter en schatten de afhankelijke burger zeer laag in. Zien hem als een ondergeschikte waar ze alles voor gaan regelen en beslissen. Van de zorg komt dus helemaal niets terecht als de gemeente er voor moet zorgen. Die zijn veel te druk met het knuffelen van projectontwikkelaars die een complete facelift van de binnenstad aan te bieden hebben. Of een geweldig prestige project waar niemand iets aan heeft behalve de bedenker zelf.
Tot slot van deze oprisping de te verwachten hervormingen van de alom bekende mantelzorger.
Sinds het verzorgen van je moeder tot werkzaamheden in het economisch verkeer worden gerekend en dus de opbrengst daarvan belast moet worden, zie ik de bui al hangen: Belasting betalen op wat je als mantelzorger opstrijkt. Dan kost het gratis verzorgen ook nog geld. In een bananen republiek kun je alles verwachten.
Zo heb ik zelf voor 4,5 jaar verzorgen van mijn demente moeder met een PGB jaarlijks 20.000 euro bespaart uit de AWBZ-pot en mag ik als dank 60-70 duizend euro belasting betalen vanwege het gebruik van het PGB. Wie het effe niet zelf kan: ik heb een dikke 100.000 euro opgebracht voor iedereen en nog wat behalve voor de zorg.
Nu gaat Nederland er prat op dat het de beste zorg in Europa heeft. Maar de werkelijkheid is anders. Omroep Max gaat zelf een verpleeghuis op poten zetten. Zou voor minder geld betere zorg opleveren. Toch een geweldige ontwikkeling. Nu kan Max gewoon thuis blijven en hoeven ze niet ver weg om in Moldavië met een handjevol centen voor Sinterklaas te spelen.
Ze kunnen straks een documentaire maken van de verpaupering van bejaarden in Nederland voor de Chinese Tv zender.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Schipperen in de zorg.

Met die Schippers hebben we een slechte schipper aan boord. Die probeert de burger wijs te maken dat ze met minder geld de kwaliteit van de zorg zal verbeteren. Ze heeft de naïeve gedachte dat ze de zorgmaffia wel onder de duim krijgt.
De zorg is net een ballon. Knijp je de ene bult weg, komt er een andere voor in de plaats.
Zo worden steeds nieuwe maar ook veel duurdere behandelingen bedacht. Volgens de bijbel van de marktwerking is dat een voorspelbare ontwikkeling. En de overheid kraait niets anders dan innovatie en kenniseconomie. En iedere marktwerking is gericht op verhoging van de omzet, meer winst, groter groeien. En de zo geroemde concurrentie is nooit anders geweest dan elkaar kapot proberen te maken door overnemen, opkopen, sluiten, fuseren enz. De een zijn dood is de ander zijn dood. Tot er een paar overblijven en weg is de concurrentie. En weg concurrentie wil zeggen onbegrensde macht van diegene die overblijft.
Tot heden heeft die marktwerking geen goedkopere zorg opgeleverd. Bij vergelijken van de zorgverzekeraars is er heel weinig verschil en wat ze allemaal gemeen hebben is het steeds maar uitkleden van het basispakket, meer naar de aanvullende verzekering (want daar mogen ze de prijs zelf van bepalen) en verhogen van de eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt systematisch eigen risico genoemd om het te doen lijken alsof mensen dat zelf gekozen hebben.
Nog steeds gaat er minder geld naar de zorg. Het blijft dus schipperen.
Onlangs kwam de inspectie weer eens met een rapport waaruit blijkt dat de ouderenzorg belabberd is. Ik weet al vele jaren dat die zorg onder de maat is en even zoveel jaren zit iedere minister van volksgezondheid de burger wijs te maken dat het met de zoveelste hervorming beter zal worden. Minder geld en kwaliteitsverbetering zijn nu de kreet van de politiek.
Het zal er weer niet van komen. Tien duizenden zorgwerkers mogen straks de 700.000 werklozen vergezellen naar het UWV, de wonderclub voor werkzoekenden.
Verder raken de bejaarden het tehuis niet meer in en worden verder leeggeplunderd als ze bij hun kinderen moeten intrekken om inleven te blijven.
Ooit moest het CIZ bepalen welke zorg en hoeveel zorg een sukkelaar moest hebben. Vandaag de dag indiceert CIZ niet aan de hand van de zorgbehoefte maar aan de hand van politieke besluiten: het komt er op neer dat ze nu zodanig moeten indiceren dat een opname in een tehuis uitgesloten is.
Jaren gelden zat die blonde kuif in Den Haag te roepen dat er 12.000 verzorgende bij zouden komen. Nu een veelvoud daarvan wordt ontslagen in de zorg hoor je hem niet meer. En tegenwoordig loopt zijn Age-maatje steeds een paar stappen achter hem aan. Afgekeken zeker van het “kopvodden”volk?
Naast alle hervormingen vullen de managers nog steeds hun zakken met miljoenen die voor sociale doeleinden bedoeld waren. Dat gaat veranderen over een aantal jaren kraait de politiek. Afbouwen heet dat. Maar het zal wel weer die ballon zijn waar de bobbel op een andere plek tevoorschijn komt.
En wat mij ook heel erg steekt is het feit dat al die zorgverleners onder aanvoering van de zorgbobo’s te beroerd zijn om in opstand te komen tegen de afbraak van de zorg. Die hadden al lang in Den Haag de straatstenen uit de grond moeten demonstreren. Niet alleen vanwege het verlies van werkgelegenheid maar net zo goed vanwege de steeds slechter wordende zorg waar ze niets aan kunnen toen terwijl ze met eigen ogen zien hoe slecht het gaat met de ouderenzorg.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Schippers mag ik over varen…

Doet mij denken aan een kinderspelletje in de tijd dat we de sociale voorzieningen aan het verbeteren waren door veel loon in te leveren in ruil voor sociale zekerheden.

“Schipper mag ik over varen ja of nee…
Moet ik dan een cent betalen ja of nee…..”

Bij Edith Schippers mag je inderdaad over varen maar je moet dan wat meer dan een cent betalen. Met de dure restitutiepolis mag je naar alle kanten over varen om medische zorg te krijgen van diegene waarvan je denkt dat die de beste is.
Heb je wat minder geld en maar een basis polis, mag je over varen als de zorgverzekeraar ergens een behandelaar heeft gevonden die hun de beste lijkt.
Heb je geld te kort dan neem je de goedkope polis maar dan mag je enkel over varen naar de goedkoopste behandelaar in den lande.

Toen ik haar hoorde en zag bij Knevel en van den Brink werd ik er kotsmisselijk van. Wat kan dat mens liegen. Ze doet net alsof ze de wijsheid in pacht heeft terwijl de dommigheid er vanaf straalt. Ze had het helemaal uit haar domme kop geleerd: altijd antwoorden met betere kwaliteit, gecontracteerde behandelaars zijn de beste en die het 100 keer doen zijn beter de die het minder doen. En die twee Knevels of Brinken lieten haar haar gang gaan. Net zo onnozele vragen stellen als ze antwoorden kregen. Brinkie deed nog een poging met zijn schuchtere opmerking dat het toch om een bezuiniging te doen is maar daar kwam verder niets mee omdat zijn de collega rateltong het liet versloffen. Vooral geen moeilijke vragen stellen was blijkbaar vooraf afgesproken met de programmamakers
Ook beweerde Schippers dat ze zelf de goedkoopste polis nam want dan kun je enkel gebruik maken van gecontracteerde zorgverleners en dat zijn dan de beste. Zonder contract vergoedt de verzekeraar niet loog ze er op los. Want met een restitutiepolis krijg je wel vergoed, zelfs voor niet gecontracteerde behandelaars. M.a.w. als je genoeg geld hebt mag je ook naar een slechte behandelaar of een amateurchirurg die maar drie operaties per jaar uitvoert.
De vrije keuze blijft is de volksverlakkerij. Maar iemand met een minimum inkomen, 2400 euro aan zorgpremie en 720 euro eigen bijdrage heeft al niet zoveel keuze meer. Die kan slechts de goedkoopste polis betalen en dan blijkt naderhand dat hij geen centen heeft om naar Amsterdam te reizen omdat de verzekering daar een goedkope behandelaar voor hem heeft gevonden. Dus doet ie maar niets en gaat wat vroeger dood. Slaan we 3 vliegen in 1 klap:
Kost minder voor de zorg, consumeert minder pensioen en AOW en doet het aantal werklozen dalen. Waarschijnlijk is Schippers niet zo slim om het zelf te bedenken maar als zetbaas van wat slimmere machthebbers is ze goud waard.
Het onnozele stokpaardje van Schippers dat hoe meer behandelingen hoe beter de kwaliteit bleef ook maar terugkomen. Waarbij Schippers “het volk” wilde wijsmaken dat hoe meer niemand het doet hoe beter de kwaliteit. Helemaal niet zo vanzelfsprekend in werkelijkheid als Schippers het wil doen voor komen. Er zijn “vaklieden” op allerhande gebied die na de honderdste keer nog net zo slecht werk leveren als de eerste keer. Er zijn goede en slechte vaklieden en dat verschil blijft ook na duizend keer dezelfde klus.
Bij medici is dat niet anders. Schippers wil een massale uitkleding van de zorgpolis verkopen als zijnde een kwaliteitsverbetering. Ze fantaseerde zelfs hard op dat het goedkoopste het beste is. Helemaal in strijd met de gangbare wereldwijde opvatting. Volgens de Schippers filosofie is een goedkope auto de beste auto.
Wat ieder minder gestudeerde burger zou moeten weten is dat de zorgverzekeraars domweg minder goede en de goedkoopste zullen contracteren en die zijn dan voor het voetvolk van Nederland. Want die met zijn restitutiepolis zal wel de beste nemen en daarvoor betalen.
De beste behandelaars zullen daarom geen contract afsluiten en daardoor hun prijs wat opschroeven zodat ze exclusief voor de rijken werken. Want die zijn er genoeg gezien de hoeveel stemmen die de partijen voor de rijken hebben gekregen.
En de minder goede zorgleveranciers zijn afhankelijk van een contract met de verzekeraar waardoor ze uitgemolken zullen worden zoals de minder behoeden al jaren uitgemolken worden.
Alleen de rijken hebben nog de keuze vrijheid en dat is helemaal de bedoeling. Deze Rutsombende is er op uit om de tweedeling van de samenleving verder uit te bouwen. Dat mens met de rollator plundert de zakken van de zorgbehoeftige bejaarden met haar mantelzorgboete, Bussemaker en consorten zorgt dat studeren enkel kan voor de rijken en Schippers zorgt er voor dat de rijken langer leven dan de armen door de eerste betere zorg te verschaffen en de armen wat zorg door de neus te boren.
Het zal niet lang duren of je hebt gewoon weer twee soorten verzekeringen. En dan zijn we weer terug bij af: een dure voor de rijke lui en een goedkope voor de niet rijken. Zoals destijds het verplichte ziekenfonds voor de lagere inkomens en voor de hogere de vrijwillige particulier zorgverzekeringen. Toch simpel gezegd: eentje voor de rijken en eentje voor de armen.
Eerste, tweede en derde klas in het zieken huis is al jaren afgeschaft en vervangen door vierpersoonskamers, tweepersoons of alleen met bijbehorende bijbetalingen en faciliteiten.
Was wel een van de eerste “hervormingen” die werden doorgevoerd
Wie durft er nog tegen zijn ouwe lui te zeggen dat hij op de PvdA gestemd heeft. Ik schaam me rot dat ik ooit sympathie voor die smerige socialisten van vandaag (pardon: sociaal democraten) gevoeld heb. Als zelfs leden van de VVD vinden dat slopersplannen van PvdA vazallen te nadelig zijn voor de minder bedeelden, dan zijn die ex-socialisten toch heel erg voorbij rechts geschoven.
Ik vraag mij af wanneer de massa het zat wordt. Want het ligt er steeds dikker boven op: met valse en leugenachtige argumenten iets doorvoeren om daarna het tegenovergestelde te bereiken van wat men eerst verkondigde: Volksverlakkerij dus.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Wolf in schaapskleren

Op 2 april 2011 kwam ze aangesloft met de rollator om mee te doen met een demonstratie van mensen die op Het Plein in Den Haag protesteerden tegen de slechte zorg voor ouderen. Mensen hadden elkaar gevonden via allerlei kanalen en hadden allemaal ervaren hoe erbarmelijk de zorg voor bejaarden was. Specifiek in verpleegt huizen. Mensen die afhankelijk waren van zorg of die hulp nodig hadden omdat ze gehandicapt waren maar die zorg nauwelijks of niet kregen. Je zou denken dat de dame met de rollator wel heel veel belang had bij een betere zorg. Ze deed dan ook flink mee. Ze had iets met de PvdA in de tweede kamer maar had weinig macht om iets aan de slechte zorg te doen. De PvdA zat toen niet in de regering en dan heb je bij een zogenaamde democratie niets te vertellen. Zo kreeg de demonstratie een gezicht met die gehandicapte dame er bij. Het voelde ook wel een beetje zielig aan als je ze zag scharrelen met haar hulpmiddel. Het ging echt moeizaam.
Na de laatste verkiezingen kwamen mister Kaalkop en Jochie Bril overeen om samen de Rutsom bende te vormen. Samen spraken ze af om koste wat kost 4 jaar lang te blijven regeren om in die vier jaar zoveel mogelijk de zorg en de sociale voorzieningen te slopen. Onder de valse naam van hervormingen zijn ze daar al een flink eind in opgeschoten. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen ze ruimschoots slagen in hun opzet. Ze lopen zelfs vooruit op het schema.
En laat nu die zielige gehandicapte met de rollater van 2 april 2011 opdoemen in deze regering. Je kent ze enkel nog terug aan de manier van voortbewegen en het karretje dat haar daarbij helpt. Wie dacht dat het nu wel afgelopen zou zijn met de sloop van de zorg en de sociale voorzieningen heeft het helemaal mis. In tegendeel, deze dame doet geweldig haar best om de rechtse politici te overtroeven bij de “hervormingen”.
Basispakket van de zorgverzekering uitkleden, meer eigen risico, bejaarden niet meer in een tehuis opnemen, familie en buren moeten er maar voor zorgen zodat zorgafhankelijke sukkelaars thuis kunnen blijven en dan de AOW verlagen met 300 euro per maand omdat families hun moeder in huis nemen om te verzorgen is toch je reinste smeerlapperij.
Wie dat bedenkt is toch een echte crimineel, een volksverrader. Dat ouderen liever thuisblijven is een valse verdraaiing van de werkelijkheid. Die bleven liever thuis omdat het in verzorgingshuizen zo slecht was. Vervolgens regelt het rechtse slopersbedrijf dat CIZ zo moet indiceren dat iemand pas in een verpleeghuis komt als die op sterven na dood is. En komt het rollatormens met het korten op je AOW als je bij je kinderen gaat inwonen. Spaar je tienduizenden euro’s uit omdat je thuis blijft, krijg je daarvoor een boete van 300 euro
Tevens gaat die gehandicapte “volksvertegenwoordiger” verkondigen dat haar soortgenoten ergens een baan moeten zien te vinden. In tijden dat een flinke stevige en gezonde kerel van 35 jaar al geen werk meer vindt is het een volksverlakkerij om te stellen dat werkgevers iemand aannemen die niet helemaal 100% is.
Door meeheulen met rechts een goed betaald baantje bij de staat bemachtigen en dan andere sukkelaars het vel over de oren halen is toch je reinste kiezersbedrog? Haar kale partijgenoot riep dat hij Nederland socialer ging maken en na de verkiezingen blijkt dat hij met zijn club samenspant met de rechtse jongens die van huis uit nooit een voorstander waren voor de sociale samenhang en zekerheid van het arbeidersvolk.
De grootste en verraderlijkste hervorming is die van de partij van de arbeid. Die doet geweldig haar best om het de partij van de rijken naar de zin te maken.

Jette Kleynsma moest zich diep schamen voor de manier waarop ze haar soortgenoten het leven zuur maakt, of nog erger, het leven onmogelijk maakt. Maar het mens is schaamteloos zo blijkt. Volgens mij heeft ze op het hoogste niveau ook nog een handicap.
Ik zie ze nog staan op Het Plein. En ik zal maar niet schrijven wat ik haar nu wens.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De zoveelste volksverlakkerij

De zoveelste volksverlakkerij.

De laatste tijd hoor ik steeds meer de kreet dat ouderen langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. De verlakkerij zit in de woorden “zelfstandig” en “willen”.
Ouderen gingen altijd al naar een tehuis als het in hun eigen woning niet meer ging. En het waren niet de ouderen zelf die aandrongen op het wonen in bejaardenhuizen. Gebrek aan thuiszorg was de belangrijkste oorzaak om dan maar in een verzorgingshuis in te trekken. Let maar op de veranderlijke benaming van bejaardenhuis naar verzorginghuis.
Het is gewoon kolder om op dit moment te burger wijs te maken dat bejaarden nu opeens thuis willen blijven wonen. Net nu de sloopactie van de thuiszorg aan de orde is. En waar nog sprake is van thuisverzorging is die zorg net genoeg om te voorkomen dat ouderen pas gevonden worden nadat ze drie weken eerder overleden waren.
De bejaarden langer thuis laten wonen is niet ingegeven door menslievendheid maar door ordinaire bezuinigingen op de ouderenzorg. Die kosten te veel zegt de rechtse politiek.
Want hoe meer geld er naar de zorg gaat hoe minder er overblijft voor overbodige rommel uit China zoals I-pods, laptops, drievoudige super HD flatscreens of een tiendaagse vakantie naar Thailand om daar op een olifant te gaan rijden. Aan kolossale Olympische spelen of voetbalmania waar miljoenen verkwanseld worden aan figuren die tegen een bal trappen. Of ijsstadions waar het schaatsen verheven wordt tot prestatiesport.
Kijkend naar wat de auto-industrie aan nieuwe modellen lanceert, is er helemaal geen crisis of geld te kort. Modellen van tegen de 100.000 euro worden beter verkocht dan de nieuwe minikoekblikken van onder de 10.000 euro.
En wat helemaal onbeschoft is geworden is het feit dat ik me, net als vele anderen, gedurende tientallen jaren rot betaald heb aan premies voor pensioen, AOW, WAO, ziektekostenverzekering, WW, ZW enz.…. Nu ik stilaan op de leeftijd begin te komen waar zo nu en dan wat gesukkel verholpen moet worden met medische zorg, kan ik er naar fluiten of ik moet het zelf betalen. En mijn inkomen wordt al jaren niet meer aangepast aan de inflatie.
Het feit dat volgens deskundigen miljarden euro’s in het bezit zijn van de bejaarden brengt een asociale regering op het idee om die eens flink te beroven van hun centen. Niet in het minst omdat de ouderen de meest weerloze groep in de samenleving is.
Met de participatie samenleving wordt het zo geregeld dat de ouderen het weer moeten hebben van liefdadigheid. Een systeem waar de rijke Amerikanen zo prat op gaan. Die gaan opscheppen over hun “giften” om mekaar daarmee de loef af te steken.
Een dergelijk gedoe staat de rijke kant van Nederland ook voor ogen. Mensen, met name ouderen, afhankelijk laten worden van wat de rijken willen afstaan.
Terwijl de rijke kant van de samenleving totaal geen last heeft van de “crisis” zal de arme kant de komende tien-twintig jaar nog armer worden. Want al die misleidende en bedrieglijke hervormingen hebben niets anders tot doel dan een herverdeling van rijkdom en macht. Meer macht en rijkdom voor de rijken en meer armoe en afhankelijkheid van de armen. Feitelijk terug naar de middeleeuwen.
De ouderen zo afschepen is niets anders dan een teloorgang van de beschaving. Waarbij zelfs de politieke partijen, welke “christelijk” heetten te zijn, niet meer prediken”heb uw naasten lief” maar regelmatig aanschuiven om de slopers van de sociale samenhang te gerieven.
Met name de zorg voor ouderen zouden de “christelijke” partijen lief moeten hebben maar ook zij kiezen voor geld, geld en nog eens geld. Overigens deden ze dat inde middeleeuwen ook al. Dus ook op dat gebied teen paar honderd jaar terug in de tijd. Want ook bij een arme burgerij werd de kerk stinkend rijk, kijkend naar kathedralen en kerken die ze destijds bouwden. De kolossale kastelen, paleizen en kathedralen zouden een voorbeeld moeten zijn van een tijdperk waarin de massa crepeerde van ellende en de rijken 10 varkens slachtten omdat ze de buren uitgenodigd hadden voor een leuke barbecue.
En niet te vergeten de hypocriete kreet van de rechtse politiek dat we zonder die hervormingen de jongeren opzadelen met een systeem dat niet meer te betalen zal zijn. Alsof de jongeren dan zo goed af zijn als ze 10 varkens moeten leveren voor de barbecue van de minister van sociale zaken.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Participatiesamenleving

Rechts gaat onverdroten voort met de sloop van de zorg en overige sociale voorzieningen. En niet in het minst door de steun van een partij waarvan de kale aanvoerder voor de verkiezingen stond te roepen dat hij Nederland socialer ging maken. Een grote volksverlakker heb ik in mijn leven niet meegemaakt. Ik denk nog aan de demonstratie op Het Plein in Den Haag van De Dwaze Kinderen waar Jellejetta (Jetta) Klijnsma driftig meedeed met het protest tegen de slechte zorg voor ouderen. Het mens heeft nu een aardige betaalde baan in de coalitie waar haar handicap geen handicap is. Slopen van de sociale samenleving kun je dus ook met een rollator.
Samen met haar kornuiten bedenken ze steeds weer nieuwe misleidende kreten zoals dus de participatiesamenleving. Wat er in de praktijk op neer komt dat de arme klasse onder elkaar de ellende deelt en de rijken onder elkaar de rijkdommen. Arm minder zorg en rijk kan overal alle zorg kopen.
Een fantastisch voorbeeld van participatie is de ware gebeurtenis in het ontwikkelingsgebied dat bekend is als provincie Zeeland. En wel in het dorp waar de enige kerncentrale van Nederland staat.
Recent werd daar door een kordate burger een AED apparaat gepakt om daarmee een medeburger te reanimeren vanwege een hartstilstand. Een geslaagde poging en een voorbeeld van hoe burgers mekaars leven kunnen redden.
Omdat kennelijk de elektrodes van het apparaat steeds vernieuwd moeten worden nadat die gebruikt zijn zat er een rekeningetje van 150 euro aan te komen. De gebruiker (redder) had geen zin om voor zijn participatiedrang 150 euro te betalen. De gemeente wilde dat ook niet en de rekening kwam dan bij de man die de dood van pierlala net te vlug af was geweest. En de zorgverzekering van de man weigert ook want dat zit niet in het verzekeringspakket.Ten lange leste heeft de dorpsraad met een sponsoractie het geld bij elkaar geschooid en de rekening betaald.
Je zou er toch AED nodig hebben als je dat hoort. Zo blijkt maar weer dat die Rutsombende in Den Haag enkel gezien kan worden als een hypocriet stel volksverlakkers want enerzijds een beleid inzetten van ” We zijn er om elkaar te helpen niet waar” en anderzijds de helper een rekening laten betalen voor die hulp is precies wat deze regering beoogt: alle zorg zelf betalen, een zelfs ook als je voor een ander zorgt moet je nog geld bijleggen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De gevaarlijke generatie

Door de hoge jeugdwerkeloosheid, de uitval bij het onderwijs, pensioenproblemen spreekt men regelmatig van een verloren generatie.
Ik zag laatst op TV een jonge snotneus die kennelijk sprak namens de Jonge Democraten. De kraamkamer van D66.
Ik moest er bijna van overgeven. Hoe een snotaap op Tv zoveel onzin kan uitkramen geeft aan hoe ver we gezakt zijn met de beschaving. Dit jong had zonder twijfel gestudeerd met het geld dat we collectief bijeenbrachten om de studies te financieren. Dus voor de tijd dat ook het onderwijs door de “hervormingswoede”van de rechtse machthebbers een exclusieve bezigheid voor de rijken werd.
Zodoende had dit jong nu ook de overtuiging gekregen dat de zorg onbetaalbaar werd en daarom helemaal anders opgezet moest worden. Nu hij zelf nog net geprofiteerd had van andermans centen kon wat hem betrof de hele sociale rimbam hervormd worden.
Uit zijn betoog kon ik onmiskenbaar opmaken dat hij veel gestudeerd had maar niets bijgeleerd. Want hij wist het allemaal opeens beter dan de rest van Nederland.
We moeten kijken wat een medische behandeling opbrengt en dan afwegen of de kosten wel de moeite waard zijn.
Een jaar langer leven mocht in zijn visie (de visie van de yuppen generatie) eigenlijk niet meer kosten dan 80.000 euro.Om te beginnen zei hij er nog bij. Dat bedrag heb ik al een tijd geleden gehoord toen een of andere deskundige kletsmajoor het balletje eens opwierp. Want zo gaat dat tegenwoordig: de een werpt een balletje op, de ander neemt het over en voor je het weet kopt de rechtse regering het in het doel.
De tactiek van de overheidskliek is gewoon tien, honderd keer hetzelfde herhalen: de zorg wordt onbetaalbaar. Ten langen leste nemen steeds meer mensen die kreet over.
Zo ook dus de jonge democraten.
Wat mag het kosten. Een ouwe sukkel nog een jaartje oplappen voor 100.000 eurootjes is geld verkwisten. Zoals je op een auto die naar de sloop gaat ook geen nieuwe banden meer legt. Of erger nog: wat vroeger naar de sloop brengt omdat er anders nog nieuwe banden op moeten.
Vertaalt naar de huidige beschaving: geef die 65-plusser nu niet te veel medicijnen want straks wordt ie daardoor 70 en gaat ie nog meer kosten aan onderhoud. Zo geraak je dus in een systeem waarin de overheid, gesouffleerd door rechtse rijken, gaat bepalen wie, wanneer en voor hoeveel iemand zorg krijgt. En jonge democraat van 40 krijgt een nieuwe heup want die brengt nog 25 jaar zijn geld op. En een gehandicapte socialist kan ook verder met 1 been als hij toch maar leeft van de voedselbank.
Ik heb het al jaren geleden voorspeld: voor de “nuttelozen” is iedere zorg te veel. Bejaarden brengen niets op maar kosten geld is de achterbakse gedachte van de jonge generatie. Voor het gemak maar vergeten dat van de miljarden euro’s voor de zorg er eveneens miljarden weer terug in de schatkist komen. Hoe duurder de zorg, hoe meer die opbrengt aan belasting.
Het doet mij denken aan wat ik zag tijdens mijn reizen door Afrika: een kudde wilde beesten trok door de steppen. Op zoek naar vreten. Eentje brak zijn poot en werd opgevreten door de leeuwen. Een ander kwam tussen de kaken van de krokodillen. Of die oude leeuw die met zijn reuma geen koe meer kon pakken. Mee-eten met de groep gezonde jagers is er niet bij. Gewoon lekker onder een boom gaan liggen en creperen.
Zoiets staat de jonge yuppen ook voor ogen. Niet meer meekunnen, een last voor de groep, alleen maar door de groep in leven gehouden worden: dan heb je pech gehad, zeg maar dag met je handje.
Ik noem dat de gevaarlijke generatie.
Als die aan de macht komen gaat de beschaving helemaal naar de knoppen. En wat een verloederde beschaving opbrengt hebben we 2 keer gemerkt in de vorige eeuw. Helaas hebben de meeste jonge, rechtse yuppen heel weinig van dat soort geschiedenis gehad. Ze hielden zich vooral bezig met het bestrijden van vreemde oosterlingen welke ze een gevaar voor onze samenleving in zagen. De moderne kruistochten in de 21ste eeuw.

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties